Dokumenty na zverejnenie:

 

Povolenie na podnikanie

Odborná spôsobilosť

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Cenové rozhodnutie za prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu z LDS Krásno nad Kysucou Business Park

Cenové rozhodnutie dodávka plynu zraniteľným odberateľom LDS Gbeľany

Cenové rozhodnutie za prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu zraniteľným odberateľom LDS Gbeľany

Cenové rozhodnutie za prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu zraniteľným odberateľom LDS Strečno Priemyselný park

Žiadosť o prístup d -distribučnej siete