Projekt Gamma s.r.o.

Spoločnosť Projekt Gamma s.r.o., pôsobí na trhu od roku 2009. Zaoberáme sa budovaním a prevádzkovaním lokálnych distribučných plynárenských sieti. Realizujeme investičné projekty. Prevádzkujeme spoľahlivú a stabilnú spoločnosť, ktorá kvalitou svojich služieb, komunikáciou a bezpečnosťou bude atraktívna pre našich zákazníkov a partnerov. Tomu podriaďujeme zásady organizácie práce, podnikovej kultúry, marketingu a pozitívny systém komunikácie so zákazníkom.

Prepracované technické riešenia projektov , naším partnerom ponúkame a vytvárame niekoľko typov technických riešení, vyberaných na základe potrieb a špecifík jednotlivých projektov.